All Posts

Izjava o varstvu osebnih podatkov

1. Splošno

Podjetje ASF F.U.N d.o.o. spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri izvajanju naših aktivnosti zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebnih podatke pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Podjetje ASF F.U.N d.o.o. se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v primerih, opredeljenih v tej Izjavi.

2. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je podjetje ASF F.U.N d.o.o., Škapinova ulica 5, Celje, 3000 Celje, info@asf.si in info@igrala.eu, 040 886 882.

Ker nam je vaša zasebnost izjemno pomembna, smo v ta namen imenovali pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, na katero se lahko obrnete v primeru vprašanj v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri nas je ASF F.U.N d.o.o., Škapinova ulica 5, Celje, 3000 Celje. Kot odgovorna oseba je imenovan direktor Boštjan Štraus.

Za stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pišite e-mail na naslov info@asf.si ali info@igrala.eu ali pokličite na telefonsko številko 040 886 882.

Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane s strani pooblaščene osebe za varstvo podatkov, velja stroga zaupnost.

Ta izjava o varovanju osebnih podatkov velja za:

 • Uporabnike naše spletne strani,
 • Prejemnike naših e-novic,
 • Udeležence na naših dogodkih,
 • Končne uporabnike naših storitev (sem spadajo uporabniki našega kontaktnega obrazca, udeleženci naših nagradnih iger),
 • Kandidate, ki se prijavijo na naše razpise za prosta delovna mesta.

3. Vrste osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo zgolj na podlagi jasno izraženih in zakonitih namenov, ki so opredeljeni v tej Politiki. Pri ASF F.U.N smo predani načelu najmanjšega obsega podatkov, kar pomeni, da zbiramo, hranimo in obdelujemo zgolj tiste podatke, ki jih potrebujemo za izpolnitev namenov, za katere so zbrani.
Vaše osebne podatke pridobivamo neposredno od vas (npr. kadar nam osebne podatke posredujete preko udeležbe na naših dogodkih, vaših povpraševanj ali na kakršenkoli drug način, kjer nam posredujete vaše osebne podatke).

Vaše osebne podatke lahko pridobimo tudi iz javno dostopnih evidenc. Osebni podatki, ki jih obdelujemo lahko vključujejo:

 • splošne informacije o vas – kot je ime in priimek (vključno s predpono ali nazivom), spol, starost in datum rojstva;
 • kontaktne informacije – kot je službeni naslov, elektronski naslov, telefonska številka službenega telefona/faks številka, telefonska številka osebnega mobilnega telefona;
 • podatke o poklicu – kot so podatki o vaši izobrazbi, akademski naziv, poklicne kvalifikacije, zaposlitev/položaj/vloga, specializacija, številka referenčnega računa stranke, zdravstveni interes, službena ID, članstvo v nekaterih strokovnih organih, vaš življenjepis;
 • tehnične informacije in informacije o interakciji – kot so:
  • informacije o napravi, ki jo uporabljate za interakcijo z nami, informacije o predhodnih interakcijah ali informacije o danih predstavitvah;
  • informacije o vaših kontaktnih preferencah za kontakt z vami ali vašem preferenčnem komunikacijskem kanalu;
  • podatke o času, ki ste ga porabili za interakcijo z nami, o lokaciji teh interakcij in o vašem odzivu na različne interakcije, ki jih imate z našim predstavnikom.

4. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Izpolnjevanje zahtev, postavljenih s strani zakonodaje

V določenih primerih lahko zakonodaja od nas zahteva obdelavo oz. posredovanje vaših osebnih podatkov. V tem primeru vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakona; takšna obdelava oz. posredovanje osebnih podatkov pa je obvezno.

Hramba podatkov neizbranih kandidatov v zvezi z razpisom za prosto delovno mesto, ki jih pošlje kandidat.

Ime, priimek, E-naslov, naslov, mobilni telefon, življenjepis, uporabljamo za namene izvedbe razpisa za prosto delovno mesto in obveščanje o aktualnih delovnih mestih. Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah so vam na voljo v točki »Vaše pravice«.

Izvedba nagradnih iger, ki jih organizira podjetje ASF F.U.N d.o.o.

Ime, priimek, spol, starost, E-naslov, naslov, uporabljamo za namene izvedbe nagradnih iger. Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah so vam na voljo v točki »Vaše pravice«.

Komuniciranje z uporabniki na podlagi vašega povpraševanja, ne glede na kanal povpraševanja (e-mail, izpolnitev kontaktnega obrazca na naši spletni strani, telefonski klic ipd.)

Ime, priimek, spol, starost, E-naslov, naslov, uporabljamo za odgovor na vaše povpraševanje. Ti podatki se obdelujejo na podlagi našega zakonitega interesa seznanjanja naših strank z dodatnimi informacijami in predstavitvami z namenom izboljšanja ponudbe naših storitev. Več o zakonitem interesu kot podlagi za obdelavo osebnih podatkov lahko najdete v 6. točki te Politike.

Pošiljanje e-novic končnim uporabnikom

Ime, priimek, spol, starost, E-naslov, naslov, uporabljamo za pošiljanje e-novic. Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah so vam na voljo v točki »Vaše pravice«.

Pošiljanje e-novic izvajamo na podlagi osnovnega prilagajanja vsebine glede na produkte, za katere ste izrazili zanimanje oz. ste jih v preteklosti kupili v naši  trgovini. To prilagajanje izvajamo na podlagi našega zakonitega interesa seznanjanje naših strank z dodatnimi informacijami in predstavitvami z namenom izboljšanja ponudbe naših storitev.

Pošiljanje e-novic našim partnerjem in potencialnim partnerjem

Ime, priimek in e-pošto uporabljamo za pošiljanje e-novičnikov. Ti podatki se obdelujejo na podlagi našega zakonitega interesa omogočanja učinkovitega in uspešnega upravljanja in vodenja našega poslovanja. Več o zakonitem interesu kot podlagi za obdelavo osebnih podatkov lahko najdete v 6. točki te Politike.

5. Uporabniki podatkov

Upravljavec lahko vaše osebne podatke posreduje tretjim osebam. Dostop tretjih oseb do podatkov in obdelava podatkov s strani teh oseb sta omejena na namene, za katere so bili takšni podatki zbrani. Vse tretje osebe, ki jim lahko posredujemo vaše osebne podatke, so zavezane k spoštovanju veljavne zakonodaje kot tudi določb te Izjave o varovanju osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo:

 1. Podjetjem, ki zagotavljajo podporne storitve za normalno delovanje naše družbe (ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov, ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme, ponudnikom spletnih orodij za pošiljanje e-novic in druge e-pošte (Mailchimp), ponudnikom CRM storitev (WordPress), ponudnikom pravnih storitev, administratorju in skrbniku spletne strani ipd.).
 2. Organom javne uprave in sodiščem podatke posredujemo, kadar to od nas zahteva zakonodaja (sem spadajo npr. davčni organi, zahteve sodišč ipd.).

Določene osebne podatke izmenjujemo z zgoraj opisanimi tretjimi osebami. Poskrbeli bomo, da je dostop tretjim osebam omogočen zgolj za namene, določene v tej Izjavi. Sprejeli bomo ustrezne ukrepe, da zagotovimo, da imajo do vaših osebnih podatkov dostop zgolj zaposleni katerekoli od navedenih tretjih oseb, ki dostop do osebnih podatkov potrebujejo za opravo njihovega dela. Omejen dostop do osebnih podatkov izvajamo tako pri ASF F.U.N d.o.o. kot pri zunanjih partnerjih. Vsi zaposleni in partnerji, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani k varovanju osebnih podatkov, ki jih obdelujejo.

Vaše osebne podatke lahko družba ASF F.U.N d.o.o. in zgoraj navedene tretje osebe obdelujejo tudi izven Evropskega gospodarskega prostora, kar vključuje tudi države, ki morda ne zagotavljajo tolikšne zaščite za varstvo osebnih podatkov, ki je v veljavi znotraj Evropskega gospodarskega prostora. V skladu z relevantnimi predpisi o varstvu podatkov in zasebnosti bomo sprejeli ustrezne ukrepe, da zagotovimo, da vaši osebni podatki, pri vsakem prenosu, ostanejo zaščiteni in varni. Te ukrepe bomo opredelili s sklenitvijo ustreznih pogodbenih okvirov, ki bodo opredeljevali varstvo osebnih podatkov.

6. Pravne podlage za uporabo osebnih podatkov

Podlage, na katerih uporabljamo vaše osebne podatke, so naslednje:

 • vaša izrecna privolitev – občasno vas bomo morda zaprosili za privolitev za uporabo vaših osebnih podatkov za enega ali več namenov. Oglejte si razdelek Vaše pravice za informacije o pravicah, ki jih imate, če obdelujemo vaše podatke na podlagi vaše privolitve;
 • zakoniti interesi – uporaba vaših osebnih podatkov nam pomaga upravljati in izboljševati naše poslovanje ter zmanjševati motnje pri izvajanju storitev, ki vam jih lahko zagotavljamo. Prav tako nam uporaba vaših osebnih podatkov omogoča, da je naša komunikacija z vami bolj relevantna in prilagojena vam ter da je vaša izkušnja z našimi storitvami in izdelki učinkovita in uspešna. Zakoniti interesi lahko vključujejo:
  • omogočanje učinkovitega in uspešnega upravljanja in vodenja našega poslovanja;
  • omogočanje našim strankam, da imajo hiter in enostaven dostop do ogleda izdelkov;
  • ohranjanje skladnosti z našimi notranjimi postopki in politikami upravljanja razmerij s strankami;
  • nudenje aktualnih rešitev za interakcijo s strankami za igrala in drugo opremo;
  • seznanjanje naših strank z dodatnimi informacijami in predstavitvami z namenom izboljšanja ponudbe naših storitev.

Vselej kadar bomo vaše osebne podatke obdelovali na podlagi zakonitih interesov, bomo to izrecno navedli v tej politiki ali vas predhodno obvestili na posebnem obrazcu.

 • Pogodbeni oz. predpogodbeni odnos – vaše osebne podatke obdelujemo, kadar je to potrebno za namen sklenitve in izvršitve pogodbe z vami. Vaše osebne podatke obdelujemo za čas trajanja pogodbe, vključno z jamčevalnimi ali katerimikoli drugi roki, ki izvirajo iz sklenjene pogodbe (npr. nadaljnja obdelava vaših povpraševanj na spletni strani).
 • Zakon – vaše osebne podatke obdelujemo, kadar nam tako veleva zakon (npr. davčna zakonodaja).

Osebne podatke, ki jih zbiramo in obdelujemo na podlagi zakona, ste nam dolžni posredovati. Posredovanje osebnih podatkov za sklenitev (in izpolnitev) pogodbe je prostovoljno. Kljub temu pa vas opozarjamo, da v kolikor nam osebnih podatkov, ki jih nujno potrebujemo za izvedbo storitve, ne posredujete, vam takšne storitve ne moremo zagotavljati (npr. posredovanje vašega e-maila pri povrpaševanju preko obrazca je nujno za pripravo ponudbe). Pri obdelavi vaših osebnih podatkov na podlagi privolitve, je posredovanje osebnih podatkov vedno prostovoljno in brez negativnih posledic za vas. Kljub temu pa vas opozarjamo, da vam določenih storitev brez vaše privolitve ali po preklicu vaše privolitve, ne bomo mogli zagotavljati.

7. Obdobje hrambe

Vse osebne podatke, ki jih obdelujemo, hranimo skladno z zakonodajo in le toliko časa, kolikor je potrebno, da dosežemo namene, za katere so bili podatki zbrani.

Kadar čas hrambe osebnih podatkov predpisuje zakon, jih hranimo skladno z določili tega zakona.

Kadar gre za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov na podlagi pogodbe, predstavlja čas hrambe podatkov celotno obdobje veljavnosti pogodbe, vključno z jamčevalnimi ali katerikoli drugimi roki, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe.

Kadar gre za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov na podlagi vaše izrecne privolitve, bomo vaše osebne podatke hranili trajno oz. do preklica. V primeru da pride do izpolnitve namena, za katere smo podatke obdelovali, pa bomo vaše podatke izbrisali, četudi preklica privolitve ne boste podali.

8. Način varstva vaših podatkov

Podjetje ASF F.U.N d.o.o. se zavezuje varovati podatke osebne podatke, ki nam jih posredujete. Podjetje ASF F.U.N d.o.o. bo storilo vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Osebne podatke hranimo v papirnati ali računalniški obliki. Vsi papirnati dokumenti z vašimi osebnimi podatki so shranjeni v varovanih prostorih, naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali namerno uničenje, izgubo, poškodbo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov. Med drugim so tehnični in organizacijski ukrepi, ki jih uporabljamo za zaščito vaših osebnih podatkov tudi:

 • redna izdelava varnostnih kopij, ki so ustrezno zaščitene,
 • omejitev dostopa do osebnih podatkov,
 • skrb za izobraževanje zaposlenih s področja varstva osebnih podatkov in nadzor nad delom zaposlenih,
 • sistem gesel in
 • uporaba ustreznih programskih zaščit.

Po poteku roka hrambe oz. preklicu danega soglasja se podatki (vključno z vsemi morebitnimi kopijami) nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo. Uničijo oz. trajno izbrišejo se tudi vsi morebitni nosilci osebnih podatkov, kjer se ti podatki nahajajo.

V kolikor bi prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, bomo o kršitvi nemudoma obvestili pristojni nadzorni organ. Za Slovenijo predstavlja pristojni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov informacijski pooblaščenec. Več o funkciji pristojnega organa si lahko preberete na njihovi spletni strani. Kadar bi se ob kršitvi varstva osebnih podatkov porajal sumu o izvršitvi kaznivega dejanja, bomo to nemudoma sporočili tudi policiji oz. pristojnemu tožilstvu. V kolikor bi prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, kjer obstaja veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, katerih osebne podatke obdelujemo, vas bomo o takšni kršitvi obvestili brez nepotrebnega odlašanja.

9. Vaše pravice

Podjetje ASF F.U.N d.o.o. zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Odjava od obveščanja

Če ne želite več biti obveščeni o izdelkih, ki jih trži podjetje ASF F.U.N d.o.o., nam to lahko javite na info@asf.si ali info@igrala.eu ali pokličite na telefonsko številko 040 886 882.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu ASF F.U.N d.o.o.:

 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
 • omogoči dostop do osebnih podatkov: dostop do osebnih podatkov se izvede le, kadar vam potrdimo, da obdelujemo vaše osebne podatke. Pravico imate zahtevati informacije o tem katere podatke obdelujemo ter kakšen je izvor teh podatkov,
 • omogoči popravek netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov v zvezi z njim: vabimo vas, da nam vsako spremembo vaših osebnih podatkov čimprej sporočite, saj le tako lahko zagotovimo točnost in celovitost osebnih podatkov, ki jih vodimo. Spremembe nam lahko sporočite na kontakte navedene v točki 10 te politike,
 • omogoči izpis osebnih podatkov, ki so nam bili posredovani s strani posameznika, v strukturirani, splošno uporabljani, strojno berljivi obliki,
 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe):
  Pravica do izbrisa osebnih podatkov je omejena; ne moremo izbrisati tistih vaših osebnih podatkov, katere obdelujemo na podlagi zakona ali pa na podlagi pogodbenega odnosa z nami (vključno z morebitnimi (jamčevalnimi in drugimi roki, ki iz posamezne pogodbe lahko izhajajo),
 • omogoči pravico do omejitve obdelave (npr. zahteva po omejitvi obdelave je možna, kadar je v teku preverjanje celovitosti vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo):
  • omogoči pravico do ugovora obdelavi:
   pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov je omejena na obdelavo, ki poteka na podlagi zakonitega interesa (kdaj je zakoniti interes podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, je navedeno v tej politiki oz. vas bomo o tem predhodno ustrezno obvestili) in obdelavo za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem,
  • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
  • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica.

Privolitev lahko posameznik prekliče na katerikoli način, ki so zapisani v 10. točki te Politike. Preklic privolitve za vas ne tvori nikakršnih negativnih posledic. Lahko se zgodi, da vam po umiku privolitve ne bomo nuditi določenih storitev, v kolikor so te storitve takšne narave, da jih brez posredovanja vaših osebnih podatkov ne moremo izvajati (npr. brez obdelave vašega e-naslova vam ne moremo nuditi storitev obveščanja preko e-pošte). Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico podati pritožbo zoper nas pri Informacijskem pooblaščencu.

Svoje pravice lahko izvajate tako, da nas kontaktirate preko e-pošte na: info@asf.si ali info@igrala.eu z označitvijo zadeve varstvo osebnih podatkov ali preko telefonske številke: 040 886 882. Podjetje ASF F.U.N d.o.o. se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

10. Stik

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba pri podjetju ASF F.U.N d.o.o. in/ali pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov. Za stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pišite e-mail na naslov  info@asf.si ali info@igrala.eu ali pokličite na telefonsko številko 040 886 882.

11. Definicije

V tej točki so opredeljene definicije pojmov, ki jih uporabljamo v tej Politiki.

Osebni podatek je vsaka informacija, ki se nanaša na določenega ali določljivega posameznika, kot so zlasti: ime, identifikacijska številka, spletni identifikatorji pa tudi dejavniki, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Obdelava je vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja z osebnimi podatki in vključuje zlasti zbiranje, urejanje, shranjevanje, spreminjanje, vpogled, priklic pa tudi izbris in uničenje teh podatkov.

Upravljavec je fizična ali pravna oseba, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave. Za potrebe te Politike je upravljavec osebnih podatkov ASF F.U.N d.o.o. Obdelovalec je fizična ali pravna oseba pa tudi javni organ ali agencijo oz drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Končni uporabnik pomeni vsako fizično osebo, ki uporablja naše storitve (sem spadajo uporabniki spletne strani, udeleženci v nagradnih igrah ipd.).

12. Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.


Piškotki

Kaj so piškotki?

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki se prenese na uporabnikov računalnik ob njegovem obisku spletne strani. Spletnemu mestu pomaga pri izvajanju boljše uporabniške izkušnje in spremljanju statistike obiska. Piškotki so lahko shranjeni različno dolgo, le za trajanje seje brskanja ali pa dlje.

Katere vrste piškotkov vsebuje spletno mesto?

Na naših spletnih straneh lahko uporabljamo naslednje vrste piškotkov:

Lastni piškotki, ki so lahko začasni, trajajo le med sejo brskanja uporabnika in so obvezni za pravilno delovanje določenih aplikacij oziroma funkcionalnosti na spletnih straneh. Trajnejše piškotke uporabljamo za shranjevanje in uporabo informacij, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto, ter za spremljanje obiska.

Drugi piškotki izvirajo od drugih, partnerskih spletnih mest. ASF F.U.N d.o.o., za spremljanje obiska in statistiko na svojih spletnih straneh uporablja analitično programsko opremo Google Analytics.

Za prikazovanje svojih videooglasov ali drugih videovsebin na spletnem mestu uporabljamo tudi spletni servis You Tube (Google Inc.). Piškotek servisa You Tube se na uporabnikovo napravo naloži šele po tem, ko uporabnik sproži video.

1. Lastni piškotki spletnega mesta

Ime piškotka, Namen, Čas piškotka, Podjetje

PHPSESSID, Skrbi za pravilno delovanje spletne strani, Ob zaprtju brskalnika, ASF F.U.N d.o.o.

2. Piškotki zunanjih spletnih strani/servisov

Ime piškotka, Namen, Čas piškotka, Podjetje

_ga, _gat, _utma, _utmb, Statistika ogledov spletne strani, 10 min. – 2 leti, Google Inc.

Upravljalec piškotkov na spletnem mestu

ASF F.U.N d.o.o., Škapinova ulica 5, Celje, 3000 Celje, info@asf.si in info@igrala.eu, 040 886 882